Saeco royal professional user manual download

mercedes benz car phone manual

Manual Saeco Royal Profesional - ljkfc.us

Při používání horké páry dbejte maximální opatrnosti. Horká voda a pára dosahuje vysoké teploty: Nedotýkejte se holýma rukama!

Saeco Royal Professional Manual Pdf

If you are looking for the instruction manual: Coffee maker SAECO ROYAL PROFESSIONAL - you have come to the rht place. We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future. Návod k obsluze a údržbě ========1======== Návod k obsluze Saeco Royal Professional 2. Abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, neponořujte kabel, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné tekutiny. Děti musí být vždy pod dozorem, když používají přístroj nebo se vyskytují v jeho blízkosti. Odpojte přístroj od proudu, když ho nepoužíváte a před čištěním. Nenechte kabel viset přes hrany stolu nebo se dotýkat horkých ploch. Nepokládejte přístroj blízko horkého plynového nebo elektrického vařiče a nedávejte ho do horké trouby. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte přístroj. Nikdy nepoužívejte k čištění prášky nebo hrubé čističe. Používejte filtrovanou nebo balenou vodu, abyste dosái optimální chuti kávy. Do poháru nalijte vycazené Postavte pod cappuccinátor Stiskněte tlačítko cappuccina Otočením jey v trysce Odeberte šálek a cappuccinátor mléko a vložte hadičku šálek s kávou regulujte hustotu pěny přepláchněte teplou vodou ========6======== Návod k obsluze Saeco Royal Professional 7.

<b>Manual</b> <b>Saeco</b> <b>Royal</b> Profesional - ljkfc.us

Saeco royal instruction manual download

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet. Abyste ho moi odpojit, přepněte vypínač do polohy „VYPNUTO‘ a teprve pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Všechny servisní práce, kromě čištěni a udržby, musi provadět autorizovane servisni středisko Neponořujte přistroj do vody. Do zásobníku na vodu nikdy nenalévejte teplou nebo horkou vodu. Nedotýkejte se, a ani nenechejte napájecí kabel dotýkat se horkých částí přístroje během provozu. Horká voda a pára dosahuje vysoké teploty: Nedotýkejte se holýma rukama!

Saeco Manual & Troubleshooting Guide

TYTO POKYNY USCHOVEJTE POZOR Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Ujistěte se, že předepsané napětí souasí s napětím ve vaší síti. Trysku pono řte do studeného Otočte přepínačem páry Ohřejte nápoj krouživým Zavřete přepínač páry Vyberte šálek Vyčistěte trysku měkkým nápoje proti směru hod. ručiček hadříkem Cappuccino: Dávkování může předcházet krátkým výstřikem horké vody a páry.


Saeco royal professional user manual download:

Rating: 94 / 100

Overall: 99 Rates